KONTAKT

Kraków

  • tel. 604 598 023

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

UBEZPIECZENIE OC SPEDYTORA

Odpowiedzialność cywilna Spedytora to odpowiedzialność wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi Spedytor zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spedytora przeznaczone jest dla firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących usługi spedycyjne lub czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie Spedytorowi m.in. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Ubezpieczenie Spedytora nie obejmuje szkód związanych z samym transportem towarów, dla których służy dedykowane OC przewoźnika.


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Spedytora (ubezpieczającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


Ubezpieczenie - obok usług spedycyjnych standardowo wykonywanych przez firmy spedycyjne - uwzględnia przejmowanie przez Spedytorów funkcji w zakresie logistyki oraz magazynowania (ubezpieczenie usług logistycznych) i daje możliwość uzyskania ochrony w zakresie najbardziej odpowiednim dla prowadzonej przez ubezpieczającego działalności.


Ochroną ubezpieczeniową - obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych - może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych jak np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp., a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR). Zakres ochrony może zostać rozszerzony również o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.


Najczęściej Spedytor ponosi odpowiedzialność z tytułu (z OC Spedytora pokrywane są szkody z tego wynikłe):

  • wyboru podwykonawców i dalszych Spedytorów, w tym zawarcia umowy o przewóz,
  • wyboru środka transportu oraz trasy przewozu,
  • przygotowania przesyłki do transportu,
  • załadunku i wyładunku towaru,
  • błędów w dokumentacji związanej z wykonaniem zlecenia spedycyjnego,
  • odprawy celnej (błędy dokumentacji i czynności odprawy celnej),
  • składowania towaru.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia OC Spedytora, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Ubezpieczamy na terenie całej Polski!

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do ubezpieczenia OC Spedytora, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 604 598 023
Ubezpieczenie OC Spedytora Kraków
© 2008-2015
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe