KONTAKT

Kraków

  • tel. 730 600 046

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

OFE KRAKÓW

Pierwsze przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego

Wybór OFE jest obowiązkowy, każdy Polak za którego odprowadzane są składki emerytalne do ZUS musi wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny, jeżeli tego nie zrobi samodzielnie – zrobi to za niego ZUS w drodze tzw. losowania ZUS do Otwartych Funduszy Emerytalnych.


Losowanie ZUS do Otwartych Funduszy Emerytalnych odbywa się dwa razy do roku – 31 lipca oraz 31 stycznia. W losowaniu biorą udział wyłącznie te Fundusze Emerytalne, których udział w rynku jest nie większy niż 10%, zatem w losowaniu nie biorą udziału: AVIVA, ING oraz PZU, fundusze które są największe i najstabilniejsze. ZUS przydziela do jednego z pozostałych. Dlatego lepiej wybrać Fundusz samodzielnie niż powierzyć emeryturę przypadkowi.


Na kilka tygodni przed losowaniem ZUS przypomina listownie o konieczności przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego, dając tym samym ostatnią szansę dokonania samodzielnego wyboru. Jeżeli nie wybierzesz samodzielnie OFE do 10 lipca, bądź 10 stycznia – zostaniesz przydzielony do emerytalnego funduszu w drodze losowania, odbywają się one dwa razy w roku.


Losowanie dotyczy osób rozpoczynających pierwszą pracę (lub działalność gospodarczą), za które odprowadzane są do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne. Ustawodawca mówi, iż takie osoby powinny w ciągu 7 dni dokonać wyboru OFE. Jeśli tego nie zrobią, ZUS przydzieli je do jednego z Otwartych Funduszy Emerytalnych w drodze losowania.


Losowanie do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie i za których nie jest odprowadzana składka emerytalna do ZUS.


Im szybciej wybierze się fundusz emerytalny, tym więcej się na tym zarobi. Zwlekanie z wyborem Funduszu Emerytalnego to bardzo niekorzystna sytuacja. Wszystkie składki są wysyłane na nieoprocentowane konto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem pieniądze nie są ani inwestowane, ani nawet rewaloryzowane. Dzieje się tak na skutek zaniedbania ustawowego obowiązku jakim jest wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego w ciągu 7 dni od podjęcia pierwszej pracy.


Zmiana Otwartego Funduszu Emerytalnego

Decyzję o wyborze Funduszu Emerytalnego można zmienić.


Zmiana OFE jest bezpłatna po 2 latach od zawarcia umowy z dotychczasowym funduszem.


Jeżeli ktoś chce zmienić fundusz przed upływem 2 lat, musi ponieść na własny rachunek opłatę w wysokości:

  • 160 zł - w przypadku stażu członkowskiego do 12 miesięcy,
  • 80 zł - w przypadku stażu członkowskiego pomiędzy 12 a 24 miesiące.

Staż członkowski liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zawarto umowę z funduszem lub uzyskano w nim członkostwo w drodze losowania.


Prawo do bezpłatnej zmiany OFE przysługuje dopiero:

  • po uzyskaniu stażu członkowskiego nie krótszego niż 24 miesiące,
  • w przypadku przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym przez innego zarządzającego lub w przypadku połączenia funduszy.

Zmiana otwartego funduszu związana jest z przeniesieniem środków znajdujących się na obecnym rachunku do innego funduszu, czyli tzw. wypłatą transferową. Wypłaty transferowe pomiędzy funduszami odbywają się cztery razy w roku - w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Zmiana funduszu możliwa jest więc nie częściej niż cztery razy w roku.


Aby wypłata transferowa do nowo wybranego funduszu nastąpiła w możliwie najbliższym terminie, należy zawrzeć umowę z nowym funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, czyli do 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października - a także zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z nowym funduszem. Jeżeli zmiana następuje przed upływem 2 lat od zawarcia poprzedniej umowy, także uregulować opłatę za transfer.


W przypadku podpisania umowy o członkostwo z nowym funduszem w terminie późniejszym niż 25 dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wypłaty transferowej, wypłata transferowa jest dokonywana w następnym ustawowym terminie czyli za następne 3 miesiące.


W transferze klientów pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi w lutym 2008 roku wzięło udział ponad 99 tys. osób, w maju 2008 roku, aż ponad 108 tys. osób, a w sierpniu 2008 roku rekordowa liczba ponad 128 tys. osób. Od momentu reformy emerytalnej w 1999 roku fundusze zmieniło łącznie 2 mln 589 tysięcy osób.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą Otwartych Funduszy Emerytalnych, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Umowy z funduszami emerytalnymi sporządzamy na terenie Krakowa i w okolicach.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do OFE w Krakowie czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 730 600 046
OFE Kraków Centrum, Kraków Nowa Huta © 2008-2023
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe