KONTAKT

Kraków

  • tel. 604 598 023

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRAKÓW

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia przez osoby związane z firmą szkody osobom trzecim. Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza przed dwoma rodzajami szków OC:

  • szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu),
  • szkody rzeczowe (uszkodzenie, zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości).

Szkody mogą być spowodowane czynem niedozwolonym – OC deliktowe (przykład: firma zajmująca się porządkowaniem terenów zielonych podcina gałęzie drzew, nagle w złym miejscu ucięty konar spada na zaparkowany samochód, który ulega uszkodzeniu). Mogą też być spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem istniejącego zobowiązania – OC kontraktowe.


Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres dodatkowych opcji do ubezpieczenia OC, dopasowanych do potrzeb klienta oraz obszaru działalności firmy, który pokryje szkody powstałe w wyniku nieumyślnych działań. Najbardziej popularnymi rozszerzeniami są:


OC pracodawcy - pracodawca jest odpowiedzialny do wypłaty odszkodowania swojemu pracownikowi, w przypadku zniszczenia mienia (np. odzieży poprzez niezabezpieczone wystające elementy maszyny) lub uszczerbku na zdrowiu (np. pracownik poślizgnął się na mokrej podłodze, która nie była oznaczona i złamał rękę)
OC najemcy w rzeczach ruchomych
OC najemcy w nieruchomościach
OC podwykonawcy
OC za produkt - również OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
OC za wózki widłowe
OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności
OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
OC za zanieczyszczenie środowiska
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
OC za wypadki powstałe poza granicami RP
OC Spedytora
OC przewoźnika


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Ubezpieczamy na terenie Krakowa i w okolicach.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do ubezpieczenia OC firmy w Krakowie, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 604 598 023
OC działalności gospodarczej Kraków Centrum, Kraków Nowa Huta © 2008-2015
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe