KONTAKT

Kraków

  • tel. 730 600 046

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO KRAKÓW

Autocasco w odróżnieniu od ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest regulowane przez odpowiednią ustawę ale przez umowę zawartą pomiędzy ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Ta umowa to O.W.U. Autocasco - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco publikowane indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela, który oferuje to ubezpieczenie. Każde z tych O.W.U. jest inne, ponieważ każda firma ubezpieczeniowa ocenia ryzyko i zasady na jakich będzie wypłacała ewentualne odszkodowanie na swój własny sposób. Należy pamiętać, że polisa jest tylko potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie jest samą umową - w razie jakiegokolwiek nieporozumienia do rozstrzygnięcia sporu stosuje się zapisy umowy czyli O.W.U. Polisa zawiera jedynie dane stron umowy, oświadczenie ubezpieczającego dotyczące przedmiotu ubezpieczenia oraz zastosowany wariant ubezpieczenia określony w O.W.U.


Zapisy poszczególnych O.W.U. są co jakiś czas aktualizowane i dostosowywane do realiów rynku. Na spotkaniach przedstawiamy różnice w warunkach poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Dla przykładu przedstawiamy najważniejsze elementy ubezpieczenia Autocasco.


Autocasco ze względu na przyczynę powstania szkody dzieli się na dwie części:


1. AC z ruchu i postoju, dotyczy sytuacji w której:

  • zderzamy się z innym pojazdem,
  • zderzamy się z czymś innym niż pojazd,
  • osoba trzecia uszkadza nasz pojazd,
  • żywioł lub inny czynnik uszkadza nasz pojazd.

2. Kradzież pojazdu, dotyczy:

  • kradzieży naszego pojazdu,
  • kradzieży wyposażenia naszego pojazdu (np. radia),
  • uszkodzenia w wyniku tzw. "zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia".

Część 1 jest podstawą ubezpieczenia AC, cześć 2 można w większości towarzystw dołączyć do ubezpieczenia lub nie. W obu zakresach można zawrzeć również ubezpieczenie motoru. W autocasco oferowanym w Polsce nie ma praktycznie na chwilę obecną możliwości ubezpieczenia się od samej kradzieży pojazdu, bez ubezpieczenia również zakresu AC z ruchu i postoju - dla osób szukających maksymalnych oszczędności w ubezpieczeniu, które raczej nie jeżdzą posiadanym samochodem i obawiają się tylko kradzieży, niektóre firmy przygotowały okrojone wersje ubezpieczenia, jak np. Minicasco w PZU.


Autocasco obejmuje zazwyczaj całą Europę, ale prawie zawsze z zakresu ubezpieczenia od kradzieży wyłączone są 4 kraje: Białoruś, Rosja, Ukraina i Mołdawia. Dołączenie tych krajów do ubezpieczenia można nastąpić jedynie na wyraźne życzenie ubezpieczającego i kosztuje to dodatkową składkę. Wyjątek stanowi np. Pakiet Uniwersalny w PTU, gdzie kradzież na Ukrainie i w Mołdawii jest standardowo objęta ubezpieczeniem.


Jeżeli już przydarzy nam się wypadek czy kradzież to w zależności od tego, z której części ubezpieczenia AC zrealizujemy nasze prawa do odszkodowania, możemy utracić część zniżek za bezszkodowość, które wyrobiliśmy sobie wcześniej. Wypłata odszkodowania z AC w ruchu i postoju obciąża nasze zniżki za bezszkodowość w wysokości 10-20% w zależności od towarzystwa. Za wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży zniżek nie stracimy.


O ile ubezpieczenie od kradzieży pojazdu jest dostępne praktycznie w tylko jednym wariancie (różnią się tylko definicje i wyłączenia w O.W.U.), to odszkodowanie polegające na uszkodzeniu samochodu czy to z naszej winy, działania osoby trzeciej czy też działania żywiołów mogą być wypłacane na dwa sposoby. Te dwa sposoby są różnie nazywane ale polegają na tych samych zasadach:


1. Wariant nazywany: serwis, warsztat, pełny, rozszerzony, z wykupioną amortyzacją części:
odszkodowanie jest wypłacane wg. cen części oryginalnych, bez potrącenia amortyzacji (zużycia) części, wg. średnich cen robocizny w danym regionie (w Krakowie ok. 150zł/godzinę) i z uwzględnieniem podatku VAT, czyli tyle ile faktycznie zapłacimy za naprawę pojazdu. Wariant ten można również rozliczać bezgotówkowo w warsztacie posiadającym umowę z daną firmą ubezpieczeniową.


2. Wariant nazywany: wycena, kosztorys, podstawowy, bez wykupionej amortyzacji części:
odszkodowanie jest wypłacane wg. ceny najtańszych zamienników dla danej marki lub wg. ceny części oryginalnych po potrąceniu amortyzacji (zużycia), zużycie części jest liczone podobnie w różnych towarzystwach (tabele zużycia powinny być w O.W.U.) i auto np. 8-letnie zużycie części może mieć wyliczone na poziomie 50%. Koszty robocizny liczy się jako najniższe w danym rejonie (dla Krakowa ok. 50zł/godz.) a odszkodowanie nie uwzględnia podatku VAT. Wypłata jest zazwyczaj dokonywana na konto ubezpieczonego, ponieważ jego wysokość nie odpowiada rzeczywistym kosztom naprawy w większości warsztatów.


Cena wariantu "wycena" jest zazwyczaj niewiele niższa niż wariantu "serwis". O tyle niższa, żeby koszt ubezpieczenia wydawał się atrakcyjny. Za to wypłata odszkodowania dla kilkuletniego samochodu ubezpieczonego w wariancie "wycena" potrafi być 3 razy niższa niż w wariancie "serwis" i nie wystarcza na naprawę samochodu w większości warsztatów (stać nas ledwo na zamienniki zamiast markowych części). Posiadacze ubezpieczenia w wariancie "serwis" mogą również wybrać rozliczenie odszkodowania na zasadzie tańszego wariantu "wycena", co jest zazwyczaj bardzo niekorzystnym rozwiązaniem. Dla samochodów nowych ceny tych wariantów są praktycznie identyczne, ale zasady wypłaty odszkodowania pozostają różne.


Jeżeli wyliczone koszty naprawy samochodu przekraczają 70% wyliczonej wartości pojazdu z dnia zdarzenia (taki zapis jest standardem w O.W.U. Autocasco), zdarzenie jest kwalifikowane jako tzw. "szkoda całkowita" i odszkodowanie jest wypłacane jako wartość pojazdu minus wartość pozostałości. Wartość pozostałości jest wyliczana albo jako wartość nieuszkodzonych części i resztki samochodu są pozostawione właścicielowi albo jako cena wylicytowana na aukcji rozbitych pojazdów przez zwycięzcę aukcji. To drugie rozwiązanie jest prawie zawsze lepsze, z tego względu, że właściciel pojazdu dostaje do ręki pełną wartość pojazdu i może od razu kupić następny samochód - odszkodowanie plus cena za pozostałości składają się na wartość katalogową auta. Za to w pierwszym przypadku właściciel zostaje z wrakiem, którym musi się sam zająć i odszkodowaniem w wysokości czasem dużo mniejszej niż cena podobnego samochodu z tego samego rocznika. Niestety jeszcze nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe wystawiają samochody na aukcję w ramach procesu likwidacji szkody.


Do Autocasco dołączane są również bez dodatkowych kosztów albo za przysłowiowe "grosze" różnego rodzaju usługi Assistance, takie jak holowanie pojazdu po wypadku, naprawa awarii na drodze, dowóz paliwa czy noclegi. Od niedawna dostępne są w większości firm ubezpieczeniowych również zwroty kosztów samochodu zastępczego albo oddzielne od Autocasco ubezpieczenie szyb i ubezpieczenie bagażu.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia Autocasco, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Ubezpieczamy na terenie Krakowa i w okolicach.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do ubezpieczenia Autocasco w Krakowie, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 730 600 046
Ubezpieczenie AC Kraków Centrum, Kraków Nowa Huta © 2008-2023
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe