KONTAKT

Kraków

  • tel. 730 600 046

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

UBEZPIECZENIE OC ORGANIZATORA TURYSTYKI

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. każdy organizator i pośrednik turystyczny ma obowiązek ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Zabezpieczenie to może przyjąć jedną z dwóch form:

  • umowa gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej,
  • umowa ubezpieczenia na rzecz klientów.

Uzyskanie gwarancji lub ubezpieczenia jest dla biura podróży obowiązkowe i obejmuje pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez organizatorów tusrytyki lub pośredników turystycznych.


Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów jest zawierana w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.


Minimalne sumy ubezpieczenia ustalone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Obecnie jest to 6% rocznych przychodów osiąganych z działalności, nie mniej niż 30000 euro, 7500 euro, 6000 euro albo 4500 euro w zależności od zakresu terytorialnego działalności.


Oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie umów gwarancji biura podróży lub ubezpieczenia, przed uzyskaniem rejestracji albo przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy, składa się Marszałkowi województwa w którym mieści się siedziba organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia biura podróży (OC organizatora turystyki), a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Ubezpieczamy na terenie całej Polski!

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do ubezpieczenia organizatora turystyki lub gwarancji ubezpieczeniowej, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 730 600 046
Ubezpieczenie biura podróży
© 2008-2023
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe